�. �� ����, ���� ��� ������

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ה'

"בר נפלי", "סוכת דוד הנופלת"

בגמרא מובא, כי אמוראים מסויימים כינו את משיח צידקנו בשם: "בר נפלי", ואת מלכות בית דוד בשם: "סוכת דוד הנופלת" 1 .

ויש להבין מה פשר כינויים אלו?

המהר"ל מפראג 2 היטיב לבאר את משמעות ה"נפילה" שנאמרה לגבי המשיח ומלכות בית דוד: למרות שמצב של נפילה הוא מצב לא רצוי, מכל מקום יש בו מעלה יתרה על מצבים אחרים, שכן מצב של נפילה הוא מצב ארעי, כאשר לאחריה ניתן לקום ולעמוד, "כמו האדם שנופל, שוודאי יעמוד ולא יהיה נופל לעולם". דבר שנהרס דורש בנייה חדשה. דבר שהתפרק דורש הרכבה מחודשת. אבל דבר שנפל אינו דורש לא בנייה ולא הרכבה, אלא בסך הכל: להקימו מנפילתו.

זוהי מהותה של מלכות בית דוד: היא אמנם נפלה, אך לא נהרסה ולא התפרקה. היא קיימת בשלמותה, אלא שבזמן הגלות היא במצב של נפילה. כשיגיע זמן הגאולה, אין צריך לבנותה מחדש, ולא להרכיבה, אלא פשוט להקימה ולהעמידה בלבד.

מסיבה זו נאמר 3 : "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת". "סוכת דוד" נאמר ולא "בית דוד". מדוע? לפי שסוכה יכולה ליפול ולהיות מוקמת מחדש, דבר שאינו אפשרי בבית 4 .הערות

1. סנהדרין צו, ב: "אמר ליה רב נחמן לרב יצחק: מי שמיע לך אימת אתי בר נפלי? האם שמעת מתי יבוא בן הנפל?. אמר ליה: מאן בר נפלי? שאלו רב יצחק: מיהו בן הנפל?. אמר ליה: משיח". חוזר רב יצחק ושואל את רב נחמן: וכי משיח צידקנו מכונה בן הנפל? רב נחמן מאשר, ומביא ראיה מהפסוק: "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת".

2. נצח ישראל פרק לה.

3. עמוס ט.

4. וכך אומר זאת המהר"ל מפראג: "הבית, כאשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות - הוא בית חדש, ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל... אבל הסוכה... בקלות הוא חוזר ומעמידו. לכך שייך בו הקמה והוא חוזר לענין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת... וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות".

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י