�. ����� �� ����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ז

חמורו של משיח

בדברי זכריה הנביא 1 נאמר: "הנה מלכך יבוא מלך... עני ורוכב על חמור". ואמרו חז"ל 2 , כי חמור זה הוא אותו חמור שהשתמש בו משה רבינו, כפי שנאמר 3 : "וירכיבם על החמור", והוא אותו חמור שחבש אברהם אבינו לעקידת יצחק, ככתוב 4 : "ויחבוש את חמורו".

המהר"ל מפראג 5 מבאר, כי אין כוונת הדברים כפשוטה, שקיים בימינו חמור זקן שחי אלפי שנים והוא מצפה שהמשיח ירכב עליו. אלא החמור מסמל את החומריות, וכוונת חז"ל היא, שהרכיבה וההתנשאות מעל החומריות, שיבואו לידי ביטוי על ידי מלך המשיח, הן המשך אחד לרכיבה ולהתנשאות מעל החומריות שהיו באמתחתם של אברהם אבינו ומשה רבינו. אברהם היה זה הראשון שרכב ושלט על החומריות, המשיך בכך משה רבינו, ומי שיביא את השילטון על החומריות לידי גמר והשלמה, יהיה זה מלך המשיח.הערות

1. פרק ט פסוק ט.

2. פרקי דרבי אליעזר פרק לא.

3. שמות ד, כ.

4. בראשית כב, ג.

5. בספר גבורות ה' פרק כט.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י