��. ����� ���� ���� ������ �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יז

בניית הגוף מחדש בתחיית המתים

אותו הגוף שמת, הוא זה שיקום לתחייה, ולא גוף חדש, שנאמר 1 : "יחיו מתיך", ולא נאמר "יבראו".

נשאלת השאלה: כיצד יתכן שאותו גוף שמת הוא עצמו יקום לתחייה, והלא הגוף כבר נרקב וכלה בקבר?

גם גופות הצדיקים, עליהם אמרו חז"ל ש"אין רימה שולטת בהם", ונשארו בשלמותם עד היום, הרי בהגיע זמן התחייה הם יחזרו לעפרם, כפי שאומרת הגמרא 2 : "עתידים צדיקים להיות עפר, שנאמר 3 : וישוב העפר על הארץ כשהיה". ואם כן, כיצד יתכן הדבר שאותו הגוף שכבר כלה ונעשה עפר, הוא עצמו יקום לתחייה?

התשובה על כך היא: עצם אחת מהגוף נשארת קיימת לאחר המוות. בעת תחיית המתים, ירכך הקב"ה עצם זו ב"טל של תחייה", והיא תהפוך להיות כ"שאור לעיסה" וממנה יבנה כל הגוף 4 . מכיון שהגוף יבנה משרידיו של הגוף הקודם, הרי זה בעצם אותו גוף, ולתוכו תיכנס הנשמה.

עצם זו, הנותרת שלמה באופן נצחי, נקראת "לוז" 5 .

לדעות אחרות, עצם זו מכונה בשם "נסכוי" 6 .

היכן נמצאת עצם הלוז

באשר למיקומה של עצם הלוז בגוף האדם נחלקו הדעות 7 :

יש אומרים שעצם זו נמצאת בחלקו העליון של עמוד השדרה.

יש אומרים שעצם זו היא העצם התחתונה שבעמוד השדרה.

ויש אומרים שעצם זו נמצאת במקום קשר של תפילין.

יתרונה ומעלתה של עצם הלוז

במה זכתה עצם הלוז שדווקא היא נשארת קיימת עד עת התחייה, בעוד ששאר כל העצמות נרקבות ונעשות עפר?

הסיבה לכך היא: עצם זו אינה ניזונת משום אכילה, כי אם מסעודת מלוה מלכה 8 . נמצא אם כן, שעצם זו לא השתתפה בהנאה מ"פרי עץ הדעת" החטא שהביא מיתה לעולם, שהרי חטא זה אירע ביום שישי, יום בו נברא אדם הראשון. משום כך עצם זו נשארת קיימת באופן נצחי, שכן לא נקנסה מיתה אלא על האיברים שנהנו מ"פרי עץ הדעת" 9 .הערות

1. ישעיה כו, יט.

2. שבת קנב, ב.

3. קהלת יב, ז.

4. זוהר חלק ב, כח, ב.

5. שם.

6. משנה ברורה חלק ג, סימן ש, ס"ק ב, בשם הקדמונים.

7. ראה מפרשי הזוהר שם; עץ יוסף שם.

8. לדעות אחרות, עצם זו מתקיימת ללא כל תזונה.

9. הגאון רבי העשיל בספרו חנוכת התורה, ליקוטים, רט.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י