��. ���� ����� ������ �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יט

אופן הקימה בתחיית המתים

האם המתים יקומו ערומים או לבושים

שאלה זו שאלה המלכה קליאופטרה את רבי מאיר, ותשובתו היתה: "קל וחומר מחיטה: ומה חיטה שנקברה ערומה, יוצאה בכמה לבושין, צדיקים שנקברים בלבושיהן, על אחת כמה וכמה!" 1 .

באיזה לבוש יקומו המתים

נחלקו רבותינו בשאלה באיזה לבוש יקומו המתים: יש אומרים שהמתים יקומו כשהם לבושים בתכריכים שבהם נקברו 2 .

ויש אומרים שהמתים יקומו כשהם לבושים בבגדים שנהגו ללבוש בחייהם 3 .הערות

1. סנהדרין צ, ב.

2. ירושלמי כתובות פ"ב ה"ג: "כסות היורדת עם האדם לשאול, היא באה עמו".

3. תוספות כתובות קיא, ב, ד"ה בלבושיהן, וזה לשונם: "בירושלמי דהנושא אמר רבי לבניו: מעטו בתכריכין, שעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהן. משמע: מעטו בתכריכין, שעתידין צדיקים שלא יעמדו בתכריכין אלא בלבושיהן מחיים".

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י