��. ����� ������ ���� ����� ��� ����� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק כא

אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים

מה יהיה גורלם של האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים?

נחלקו רבותינו בשאלה מה יארע עם האנשים החיים באותו הדור שבימיו תתרחש תחיית המתים:

יש אומרים כי גם אנשים אלו ימותו לרגע, והקב"ה יחיה אותם מיד.

הסיבה לכך היא, כדי שלאחר תחיית המתים לא ישאר אפילו גוף אחד שלא טוהר על ידי המיתה מזוהמת העולם הזה שדבקה בו 1 .

לעומתם סוברים אחרים, שאותם האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן התחייה לא ימותו, אלא יכנסו לתקופה החדשה כמות שהם, מבלי לטעום את טעמה של המיתה 2 .הערות

1. זוהר חלק ב, קח, ב, וזה תרגומו: "בזמן ההוא, כל אלה שלא טעמו טעם מיתה, מהקב"ה יהיה להם המוות, ויקים אותם מיד".

2. רבי סעדיה גאון בספרו "אמונות ודעות" כתב שבשאלה זו נחלקו חז"ל.

ראה בחידושי מהרי"ץ חיות, חולין דף סז, ב, ונדה דף סא, ב, שכתב בשם היפה תואר, כי מה שאמרו חז"ל נדה שם מצוות בטלות לעתיד לבוא, "היינו לצדיקים שמתו ויעמדו בתחיית המתים, דכיון שמתו נעשו חפשים מהמצוות... אבל הצדיקים החיים וקיימים לעתיד לבוא, או הדור שיולד אחר כך, חייבים בכל המצוות כמונו היום".

הנה מפורשת דעתו שאותם האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן התחייה - לא ימותו, ולכן, לדעתו, הם יהיו חייבים בכל המצוות.

ראה עוד על כך בספר הפסגה, קובץ רביעי, דף ס"ז, בשם הגאון אב"ד דהארדישץ. דבריו הובאו בשדי חמד מערכת הג' סימן ז. ראה גם בספר קובץ שיעורים חלק ב סימן כט.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י