�. ��� ����� ���� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק ד'

"שני אלפים ימות המשיח"

בגמרא 1 מובא: "ששת אלפים שנה הוי עלמא. שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח".

תקופת ה"תוהו" החלה עם בריאת העולם, והסתיימה כאשר אברהם אבינו הגיע לשלב של "הנפש אשר עשו בחרן".

כאשר אברהם אבינו החל להפיץ בעולם את האמונה באל אחד, ורבים התגיירו כתוצאה מכך, החלה תקופת ה"תורה". תקופת ה"תורה" הסתיימה בסוף האלף הרביעי, סמוך לחתימת המשנה, עם ראשיתה של תקופת האמוראים.

עם תחילת האלף החמישי, החלה תקופה חדשה. תקופה הנקראת "ימות המשיח".

כיום, כמאתיים שנה לפני סוף תקופה זו, נראה הדבר מאוד תמוה שתקופה זו נקראת "ימות המשיח". הרי במשך אלף ושמונה מאות השנים האחרונות, שהם רובה הגדול של תקופה זו, עם ישראל סבל ועונה ביסורים שאין לתארם במילים. הרי תקופת הגלות על כל מוראותיה, יסוריה, רדיפותיה ותלאותיה, היו באלף ושמונה מאות השנים האחרונות. ואיך, אם כן, ניתן לכנות תקופה זו בשם "ימות המשיח"?

רבי יצחק אברבנאל, בספרו ישועות משיחו 2 , עונה על כך: אלפיים השנים הללו נקראים "ימות המשיח", "לפי שהם ימים מוכנים ומתוקנים לביאתו, אם יזכו הדור". הוא ממשיל זאת ל"ימות הגשמים", שאין הכרח שיהיו תמיד ימי גשם, אלא הכוונה היא שימים אלו "מוכנים לביאת הגשמים יותר מכל ימות השנה". כמו כן אלפיים השנים האחרונות הנקראות "ימות המשיח", אין הכוונה שכל האלפים השנים הללו יהיו "ימות המשיח", אלא שאלפיים שנים אלו הינם מוכנים לביאת המשיח.

המהר"ל מפראג 3 מבאר, שלפני האלפיים השנים האחרונות גם אם עם ישראל היה נמצא במדרגה הגבוהה ביותר, הגאולה לא היתה יכולה לבוא. אבל לאחר שנכנסנו ל"שני אלפים ימות המשיח", הדבר תלוי בעם ישראל: אם נזכה, תבוא הגאולה מיד, כבר בראשית התקופה; ואם לא נזכה, תתעכב הגאולה. אבל, כך או כך, נזכה או לא נזכה, הגאולה חייבת לבוא בתקופה זו תקופת "ימות המשיח".הערות

1. סנהדרין צז, א; עבודה זרה ט, א.

2. העיון הראשון, פרק ראשון.

3. נצח ישראל פרק כז.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י