��. ����� ���� ����� �����

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יב'

מחיית עמלק בימות המשיח

כל עוד לא בא המשיח, אין אפשרות לקיים את מצות מחיית עמלק 1 , משלוש סיבות עיקריות:

א. לדעת פוסקים רבים, מצות מלחמת עמלק מוטלת על מלך ישראל, וכל עוד אין מלך בישראל, לא חלה המצוה 2 .

ב. גם לדעות הסוברות שמצות מחיית עמלק מוטלת על כל אחד ואחד מישראל, מכל מקום אין היא חלה אלא בזמן ש"יד ישראל תקיפה", דבר שטרם זכינו לו 3 .

ג. מאז שבא סנחריב ובלבל את האומות, לא ידוע בבירור מיהו עמלק 4 .

רק כשיבוא המשיח 5 וימלוך על ישראל, ויד ישראל תהיה תקיפה, והמשיח ידע ברוח קודשו מיהו עמלק, רק אז ניתן יהיה להכרית כליל את זרע עמלק.הערות

1. עד כה ניהל עם ישראל שלוש מלחמות נגד עמלק:

המלחמה הראשונה: מיד עם היציאה ממצרים שמות יז, ח.

המלחמה השניה: ערב הכניסה לארץ ישראל, כאשר עמלק בא כשהוא מוסווה לכנעני במדבר כא, א.

המלחמה השלישית: לאחר ששאול נתמנה למלך והקב"ה ציוה את שמואל לצאת למלחמת חורמה בעמלק שמואל א, טו.

אולם, בכל המלחמות הללו עם ישראל לא השמיד כליל את עמלק. רק במלחמה הרביעית והאחרונה, אשר תהיה בימות המשיח, עתיד להיסגר סופית החשבון שיש לעם ישראל עם עמלק.

חשבון זה התחיל עם היציאה ממצרים, בזמן שכל העולם כולו רעד מפני עם ישראל - "שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יאחזימו רעד, נמוגו כל יושבי כנען". כל העמים "שמעו", "נבהלו", "נמוגו". מלבד עמלק. עמלק היה העם היחיד שהעז לצאת ולהילחם בישראל - "ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים". מעשהו זה ביטא את חוצפתו ואת עזות פניו העצומה, כפי שהגדירו חז"ל את מהותו של עמלק: "יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו". לכן ציוה הקב"ה: "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".

2. ראה שבט יהודה, סימנים: לב, לג, לד.

3. שם.

4. שם.

5. רוב המפרשים סוברים, כי עמלק ימחה על ידי משיח בן דוד. ברם בעץ יוסף מדרש רבה יד, ב מובא, כי משיח בן יוסף יהיה זה שיכרית את זרע עמלק.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י