��. ���� ���� ����� �� �������� ��� ������

גאולה, משיח, מלחמת גוג ומגוג, מחיית עמלק ,אליהו הנביא, בית המקדש השלישי, יום הדין, עולם הבא, גילגולים, תחיית המתים על פי מקורות ביהדות. הזמן עכשיו.


חלק ג

א. משיח בן יוסף
ב. עשרת השבטים וקיבוץ גלויות
ג. הדור בו יבוא המשיח
ד. שני אלפים ימות המשיח
ה. בר נפלי, סוכת דוד הנופלת
ו. היכל משיח, היכל קן ציפור
ז. חמורו של משיח
ח. וארו עם ענני שמיא
ט. ירושלים לעתיד לבוא
י. גויים וגרים בימות המשיח
יא. ארצות הקיני, הקניזי והקדמוני
יב. מחיית עמלק בימות המשיח
יג. כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו
יד. התבטלות המועדים
טו. ימי הצומות יהפכו לימי ששון ושמחה
טז. ביטול המוות
יז. בניית הגוף מחדש בתחיית המתים
יח. סדר הקימה בתחיית המתים
יט. אופן הקימה בתחיית המתים
כ. בעלי מומים בתחיית המתים
כא. אנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים
כב. האם גם הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים יקומו לתחייה
כג. תחיית המתים כמצב זמני או כמצב נצחי
כד. יום הדין הגדול
כה. סעודת הלוויתן, סעודת גן עדןחלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד

קישורים
הזמן

התחלה | כרך א | כרך ב | כרך ג | כרך ד | קישורים | הזמן

פרק יג'

כיצד ינהל המשיח את מלחמותיו נגד אויביו

ברמב"ם 1 מובא, כי מלך המשיח ילחם מלחמות ה'. נשאלת השאלה כיצד תתנהלנה מלחמות אלה, האם באמצעים פיסיים או רוחניים?

התשובה על כך היא, כי המלחמות שינהל המשיח נגד אויביו יהיו באמצעים רוחניים בלבד, ללא כל אמצעי פיסי. וכך נאמר בישעיה 2 : "והיכה ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע". כלומר: המשיח יכה את אויביו באמצעות "שבט פיו" ועל ידי "רוח שפתיו" 3 .

תכונה זאת, של ניהול מלחמות באמצעים רוחניים, איננה דבר חדש. אנו מוצאים זאת כבר אצל חזקיהו מלך יהודה, שעליו אומרת הגמרא 4 : "ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג". כאשר עלה סנחריב עם צבאו האדיר על ישראל, התפלל חזקיהו אל ה', ובלילה בא מלאך ה' והיכה את כל צבאו, עד שבבוקר היו "כולם פגרים מתים" 5 . הרי לנו ניצחון כביר במלחמה שהתנהלה ברוח ולא בחיל.הערות

1. מלכים פרק יא הלכה ד.

2. יא, ד.

3. וכך מתאר זאת מדרש שוחר טוב על הפסוק בתהילים כא, ג: "תאוות לבו נתת לו, וארשת שפתיו בל מנעת סלה", המתייחס למלך המשיח. שואל המדרש: "מהו ארשת שפתיו"? ועונה: "רשות שבשפתיו. שהן אומרים לו: מדינה פלונית מרדה, והוא אומר: ילך גובאי ארבה ויחבל אותה". ומסיים המדרש: "כשהוא גוזר, דבריו הן קיימין".

את הפסוק הנאמר בישעיה טז, ה: "והוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת", מבאר המדרש תהלים סימן קי: "אמר הקב"ה: הוא ישב ואני אעשה מלחמה. לכך 'וישב עליו באמת' - לקרות ולשנות בתורה שנקראת אמת".

4. סנהדרין צד, א.

5. כמסופר במלכים ב, יט.

עזרתכם חשובה


מתוך הספר "אוצרות אחרית הימים".
מובא לציבור הגולשים ע"י עמותת "תלמי גאולת עם ישראל"
החומר מובא כאן באדיבותו של הרב יהודה חיון שליט"א, מחבר הספר.

את הספר ניתן להזמין בטלפון: 5707894 - 03 .
© 2024 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ חומר הכלול
באתר זה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני.

האתר נכתב ע"י